WORKSHOPS

ATT NÅ RESULTAT TILLSAMMANSVi genomför workshops och utbildningar med följande teman

 

KOMMUNIKATION – nyckel till framgång

Hur fungerar egentligen kommunikation? Vilka är framgångsfaktorerna och fallgroparna?  Vad kan vi konkret göra för att bli ännu bättre på att bidra till en öppen och konstruktiv kommunikation?


FEEDBACK - en värdefull gåva

Människor som känner att de utvecklas och får uppskattning skapar bättre resultat än andra. En ökad vilja och förmåga att ge utvecklande feedback kan skapa sammanhang där vi känner oss sedda och viktiga och där både organisationer och individer utvecklas.


SAMSPEL - vi är varandras arbetsmiljö

Vår förmåga att samspela med andra en avgörande betydelse för hur vi lyckas med det vi gör. Det är i samspel med andra vi utvecklas som mest! Hur kan vi bättre ta tillvara varandras kompetens och skapa mer tillsammans?


MÅL OCH MOTIVATION - att coacha sig själv

Finns viljan, intresset och engagemanget med i det vi gör är sannolikheten stor att vi har framgång. För att vi ska kunna leda oss själva behöver vi veta vad som motiverar oss och skapa mål med ett personligt värde som får oss att nå ända fram.


SJÄLVLEDARSKAP - att börja med sig själv är en bra start!

Självinsikt lyfts allt oftare fram som en betydelsefull egenskap för goda ledare och medarbetare. Att ha en god självkännedom handlar om att förstå sig på sig själv och att ta ansvar för den man är.


COACHANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTT– att växa och skapa resultat

Ett coachande förhållningssätt är ett kraftfullt verktyg för att få både individ och organisation att växa och nå sina mål. En aktiv träning i att skapa ökad medvetenhet genom att lyssna och ställa frågor för att stödja till en högre grad av ansvarstagande och motivation.


.