KARRIÄR

KARRIÄRUTVECKLING -  ATT STÄLLA IN KOMPASSEN


Att med jämna mellanrum stanna upp och tänka till om vad som är viktigt i vårt arbetsliv är väl använd tid både för arbetsgivare och medarbetare. Sannolikheten att vi vill engagera oss och ta ansvar ökar om vi själva känner att vi gör medvetna val. Kanske har du medarbetare som står inför förändrade förutsättningar, vill ta nästa steg eller behöver hitta ny motivation.Karriärcoaching är ett individanpassat program med syfte att ge professionellt stöd i att forma sin yrkesmässiga framtid.


Resultat

Karriärcoaching ger ökade förutsättningar att matcha verksamhetens och medarbetarens behov, bättre underlag för utvecklingssamtal och möjligheter att upptäcka ny potential. För medarbetaren innebär det ökad självkännedom, kapacitet att driva sin egen utveckling och större beredskap att möta framtida förändringar.


Så här går det till

Programlängden är tre alternativt fem månader och innehållet anpassas till verksamhetens och individens behov. Individuella möten (fem respektive tio) sker med två till tre veckors mellanrum med hemuppgifter däremellan. Programmet är handlings- och målinriktat och uppdelat i tre steg:


 

1. Kompetenskartläggning: stöd i att identifiera och tydliggöra olika kompetensområden, styrkor utvecklingsområden och drivkrafter


2 .Stöd i att profilera sin kompetens och identifiera karriärmål.


3 .Identifiera effektiva metoder och utforma en strategi för att nå uppsatta mål.

.