COACHING

COACHING - PROFESSIONELL OCH PERSONLIG UTVECKLING


Att diskutera utmaningar och dilemman med en utomstående coach kan ge helt nya perspektiv. En coach är ett kvalificerat bollplank som kan ge professionellt stöd i att hantera olika yrkesmässiga utmaningar som till exempel ledarskap, förändring av roll, ansvar och arbetssätt.


Coaching handlar om framtida möjligheter. Coaching är till för den som vill växa. Coaching är ett sätt att hjälpa människor att hjälpa sig själva och att utvecklas både som individ, och som organisation Läs om ICF definition av coaching här: http://www.icfsverige.se/index.asp?page=8


Resultat

Coaching leder inte bara till att vi når mål och skapar bättre resultat. Framgångsrik coaching bidrar också till en tydligare bild av både hinder och möjligheter och ger nya perspektiv på hur situationer och problem kan lösas mer effektivt. Att bli bemött, sedd och speglad av en erfaren coach ger en djupare självinsikt som öppnar dörrar till ny förståelse för tankemönster och förhållningssätt. Coaching frigör energi som ger fokus, ny inspiration och ett bättre välbefinnande.


Så här går coaching till

Coaching sker genom målinriktade samtal där coach och den coachade samspelar på lika villkor. Coachen tillhandahåller support, struktur och feedback i processen. Första steget är att klargöra förväntningar och definiera mål/fokusområde. Det är klienten som ansvarar för sin process och kommer fram till lösningar. Coachens roll är att uppmuntra till självinsikt, utmana, motivera och bidra till fokus och handling En viktig del av arbetet görs mellan samtalen och grundas på de uppgifter och utmaningar som coachen och klienten kommit överens om.


Våra coachingstjänster vill bidra till framtidstro och mod att göra medvetna val och skräddarsys för att passa just ditt behov. Att utvecklas i sin yrkesroll och som människa hänger ihop.

Varmt välkommen att ta kontakt för ett förutsättningslöst möte.