ATT COACHA MEDARBETARE

ATT COACHA MEDARBETARE

Coaching är en metod som bidrar till att du, dina medarbetare och verksamheten växer.Ett coachande ledarskap handlar om att bygga förtroendefulla relationer och att stärka medarbetarnas förmåga att lösa problem, se möjligheter och bygga kompetens.

 

Vad vill vi uppnå?
Utbildningen syftar till att stärka både ledarskap och medarbetarskap och skapa bättre förutsättningar för både individ och grupp att bidra till goda prestationer, utveckling och engagemang.  Efter avslutad utbildning förväntas du ha en god förståelse för det coachande förhållningssättet och kunna coacha både individ och grupp.

 

Vad gör vi under programmet?

  • Ger kunskap om vad coaching innebär– varför, vad, hur och när?
  • Tränar på att tillämpa ett coachande förhållningssätt genom aktivt lyssnande och kraftfulla frågor
  • Tränar på att genomföra coachande samtal i vardagssituationer på jobbet
  • Reflekterar kring egna utmaningar och fallgropar i det coachande förhållningssättet och hittar sätt att utveckla dessa.

Hur går det till?
Utbildningen bygger på ICF (Internation Coach Federation) kärnkompetenser.  Fokus i programmet är praktisk träning i det coachande förhållningssättet varvat med korta kunskapspass, reflektion och diskussioner. Utbildningen är uppdelad på tre halvdagar under en tvåmånadersperiod. Deltagarna genomför coachande samtal i vardagen mellan utbildningspassen och erbjuds individuell återkoppling på sina coachfärdigheter.