ploghammar

OM PLOGHAMMAR


Genom effektiva utbildningsinsatser och coaching vill jag bidra till ett sunt och stimulerande arbetsliv där vi når verksamhetens mål och samtidigt ger plats för individen. 


Jag har arbetat i många olika roller och branscher vilket gett en god förståelse för ledarskapets och medarbetarskapets villkor.Jag har bred erfarenhet av att utbilda och coacha grupper och individer.Har även bred kompetens inom rekrytering, urval och omställning.


Har en fil.kand i företagsekonomi med fördjupning i pedagogik, kommunikation och personalfrågor från Stockholms Universitet, är PCC-certifierad (Professional Certified Coach inom branschorganisationen Internation Coach Federation) samt certifierad mental rådgivare och målbildstränare.