Att utveckla ett robust medarbetarskap hjälper oss att navigera i en snabbrörlig värld med höga
förväntningar på delaktighet, nytänkande och proaktivitet. 


Ett gott medarbetarskap kännetecknas av att vi både kan och vill ta ansvar för oss själva, vår uppgift och det sammanhang vi ingår i. Det är en förutsättning både för vår egen utveckling som medarbetare och för att vara med och bidra till en framgångsrik och välmående arbetsplats.


Medarbetarskap

Medarbetar

program

Självledarskap

Grupputveckling