Coachande Ledarskap

Dagens ledarskap handlar om att verka genom andra, att bygga förtroendefulla relationer och att stärka medarbetarnas förmåga att agera självständigt, lösa problem och se nya möjligheter. Med ett coachande förhållningssätt skapar vi förutsättningar för ett ökat engagemang och kan ta tillvara mer
av medarbetarnas potential i det dagliga arbetet.

Vad vill vi uppnå?


Utbildningen syftar till att stärka både ledarskap och medarbetarskap genom att skapa bättre förutsättningar för både individ och grupp att bidra till goda prestationer, utveckling och engagemang. Efter avslutad utbildning har du en god förståelse för det coachande förhållningssättet och är rustad att coacha dina medarbetare på ett framgångsrikt sätt i vardagen.

Vad gör vi under utbildningen?


  • Ger kunskap om vad coaching innebär– varför, vad, hur och när?                                                                                      
  • Tränar på coachande dialog genom aktivt lyssnande och frågemetodik och får feedback på genomförda samtal

  • Reflekterar kring egna utmaningar och fallgropar och hittar sätt att agera för att nå fram till dina medarbetare
     
  • Genomför och återkopplar coachande samtal med dina medarbetare
Hur går det till?


Utbildningen bygger på ICFs (International Coach Federation) kärnkompetenser. Fokus i utbildningen är praktisk träning i det coachande förhållningssättet varvat med korta kunskapspass, reflektion och diskussioner.


Deltagarna genomför själva coachande samtal i vardagen mellan utbildningspassen och erbjuds
individuell återkoppling.