Att leda utan att vara chef

Att leda utan att vara chef” riktar sig till dig som leder en grupp utan formellt chefsansvar och behöver kunna hantera balansgången mellan att leda, vara kollega och att vara länken mellan kollegor och chef. För att lyckas behöver man kunna tydliggöra mål och klargöra förväntningar och samtidigt vara flexibel och lyhörd för olika behov. Rollen ställer höga krav på självinsikt och förmåga att anpassa sitt agerande efter olika situationer, grupper och individer.


Vad vill vi uppnå?


Utbildningens syfte är att ge deltagarna kunskaper, färdigheter och en ökad trygghet att hantera ledarskapet i sin roll.


Vad gör vi under utbildningen?  • Identifierar personliga kärnkvaliteter och fallgropar
  • Skapar förståelse för hur vi påverkas och påverkar andra i sociala situationerAtt leda sig själv  • Utforskar den egna ledarrollen; styrkor, utmaningar och drivkrafter
  • Anpassar ledarskapet efter olika situationer


Att leda andra  • Tränar på att skapa dialog, samtala och coacha
  • Utvecklar förmågan att efterfråga, ge och ta emot feedback
  • Går igenom metoder för att leda och facillitera möten


Effektiv kommunikation


Gruppens dynamik


  • Utforskar vad som kännetecknar en effektiv grupp och hur man tar sig dit?
  • Skapar förståelse för hur konflikter kan hanteras och förebyggas


För att ytterligare befästa insikter och kunskap erbjuds individuellt coachstöd under utbildningen.