Ledarskap

Ledarskap är en persons förmåga att påverka, motivera och möjliggöra för andra att bidra till effektivitet och framgång för den organisation de tillhör. Dagens ledarskap handlar alltså om att verka genom andra, att bygga förtroendefulla relationer och att stärka medarbetarnas förmåga att agera självständigt, lösa problem och se nya möjligheter. Ett ledarskap som bygger på tillit och förtroende och att man är överens om syftet med verksamheten och vad som behöver göras.


Coachande

Ledarskap

Att leda utan att vara chef