Utveckla verksamheten genom att utveckla människorna i verksamheten

Coaching


Coaching bidrar till en tydligare bild av både hinder och möjligheter och ger nya perspektiv på hur situationer och problem kan lösas mer konstruktivt. Framgångsrik cpaching bidrar till att vi når mål och skapar bättre resultat.
Medarbetarskap

Ett gott medarbetarskap kännetecknas av att vi både kan och vill ta ansvar för oss själva, vår uppgift och det sammanhang vi ingår i. Att utveckla ett robust medarbetarskap hjälper oss att navigera i en snabbrörlig värld med höga förvänningar på delaktighet och nytänkande.


Ledarskap

Dagens ledarskap handlar om att verka genom andra, att bygga förtroendefulla relationer och att stärka medarbetarnas förmåga att agera självständigt, lösa problem och se nya möjligheter.


Om mig

Genom effektiva utbildningsinsatser och coaching vill jag bidra till ett sunt och stimulerande arbetsliv där vi når verksamhetens mål och samtidigt ger plats för individen.


Jag tror på personliga möten.Varmt välkommen att höra av dig om du är nyfiken på hur din organisation och dina medarbetare kan utvecklas och skapa mer tillsammans. 

Flyt på jobbetDet finns mängder av böcker om ledarskap, här är äntligen en bok om medarbetarskap skriven direkt
till dig som medarbetare.


Här får du som läsare möjlighet att reflektera över dina egna beteenden, behov och ambitioner och
hur de hänger ihop med det du gör på jobbet. Boken ger konkreta verktyg kring kompetenser som
går att träna på i praktiken och som gör att vi i högre grad kan leda oss själva och bidra till både
resultat och till ett sunt och stimulerande arbetsliv.


I slutet av varje kapitel hittar du reflektionsfrågor och ett konkret uppdrag som ni kan arbeta tillsammans med i gruppen.


Är du intresserad av flera böcker, hör av dig för offert.